Home

Selamat Datang di RSIA Mardi Waloeja Rampal

Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja Rampal Malang  (yang sekarang berubah menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak – RSIA), awalnya merupakan perkumpulan yang bertujuan memberikan pertolongan dan perawatan di rumah kepada orang-orang sakit dan wanita bersalin dengan tidak memandang bangsa dan agama, dan lebih mendahulukan pasien yang kurang mampu. Perkumpulan ini mulai melayani masyarakat pada tahun 1940 dan masih berkedudukan di Lowokwaru Malang. Pada tanggal 04 Januari 1949 perkumpulan ini pindah di Jl. WR. Supratman No. 01 Malang dan berkembang menjadi Rumah Bersalin yang pelaksanaannya berada di bawah naungan Yayasan kesehatan Gereja Kristen Jawi Wetan (YK) GKJW. Dan untuk meningkatkan spesifikasi pelayanannya, Rumah bersalin inipun berkembang menjadi Rumah Sakit Bersalin Mardi Waloeja Rampal Malang.

Pada Bulan Februari 2015, RSB Mardi Waloeja Rampal berubah status menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waloeja Rampal dengan directur pertamanya bernama dr.Evi Laksana, MMRS. Senyampang Nama dan Status berubah, maka directur memutuskan untuk merubah bentuk logo juga yang awalnya berwarna kuning, kemudian dikombinasi dengan warna hijau.

Posted in | Leave a comment